Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận đơn đề nghị cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:57
a) Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức. - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại B…
 
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:56
a) Trình tự thực hiện: - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Sau khi nhận kết quả từ Phòng Kinh tế hoặc …
 
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:56
a) Trình tự thực hiện: - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Sau khi nhận kết quả từ Phòng Kinh tế hoặc …
 
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:54
a) Trình tự thực hiện: - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Sau khi nhận kết quả từ Phòng Kinh tế hoặc …
 
Thủ tục cho phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi (để giải quyết nhu cầu gỗ gia dụng), khai thác các loại lâm sản phụ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:53
a) Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức. - Công dân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp n…
 
Thủ tục xin phép khai thác gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:52
Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xác nhận và trả kết quả cho công dân, tổ chức. - Công dân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ba…
 
Thủ tục cho phép khai thác, thu hái lâm sản trừ gỗ, tre nứa PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:52
a) Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức. - Công dân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp n…
 
Thủ tục cho phép khai thác tận dụng trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên (đối với rừng trồng của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:51
a) Trình tự thực hiện: - Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân. - Công dân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và tr…
 
Thủ tục cấp sổ vịt chạy đồng PDF. In Email
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 03:50
a) Trình tự thực hiện: - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính. - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân. - Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy b…
 Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 17 khách Trực tuyến