Xây dựng Đề án cải cách thể chế giai đoạn 2011-2020 PDF. In Email
Công tác Văn phòng
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 04:06

Ngày 28/2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu  Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ (VPCP) nghiên cứu các khuyến nghị của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) để xây dựng Đề án cải cách thể chế giai đoạn 2011-2020, trình Chính phủ phê duyệt trước ngày 30/11/2011.

Đây là công việc nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh và bền vững, xuất phát từ thực tiễn triển khai thành công Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2007-2010.

Thủ tướng yêu cầu VPCP xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP ban hành quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC thông qua việc mở rộng thành phần đại diện cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và các tổ chức chính trị xã hội nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ VPCP trong việc đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC. Cục Kiểm soát TTHC đảm nhiệm vai trò thường trực hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

OECD là tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong các chính sách phát triển.

 Nghiên cứu của OECD về Đề án 30 đã đưa ra những đánh giá, nhận xét tích cực về cách tiếp cận, kế hoạch và quá trình triển khai cải cách quy định hành chính tại Việt Nam.

VPCP tổ chức thực hiện việc kiểm soát TTHC và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trong phạm vi cả nước. Đồng thời, tiếp tục là đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan chủ trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - OECD trong lĩnh vực cải cách quy định hành chính.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất của OECD về "Sáng kiến ASEAN/OECD về Chính sách đối với Quy định hành chính" và kiến nghị vai trò cũng như sự tham gia của Việt Nam trong Sáng kiến này; phối hợp cùng các nước ASEAN xây dựng lộ trình và các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa ASEAN và OECD.

Sau 3 năm triển khai (2007- 2010), quá trình đơn giản hóa TTHC thông qua Đề án 30 (Đề án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý hành chính giai đoạn 2007 – 2010) đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, góp phần hiện thực hóa các cam kết của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh , lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Một trong những kết quả quan trọng của Đề án này là xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC áp dụng tại 4 cấp chính quyền với hơn 5.400 TTHC, trên 9.000 văn bản quy định; đồng thời chuẩn hóa thu gọn từ 10.000 bộ TT cấp xã, 700 bộ TTHC cấp huyện xuống còn 63 bộ TTHC cấp xã và 63 bộ TTHC cấp huyện để thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo caicachhanhchinh.gov.vn


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 6 khách Trực tuyến