Triển Khai Dự Án Vlap Tại Phường Phương Sài PDF. In Email
Giới thiệu chung
Thứ hai, 05 Tháng 9 2011 07:42

Vlap là dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam, là dự án triển khai đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai theo phương pháp hiện đại với mục tiêu phát triển một hệ thống quản lý đất đai minh bạch nhằm tăng cường sự tiếp cận của mọi thành phần xã hội đối với thông tin đất đai

                                      Tuyên truyền dự án Vlap tại UBND Phường Phương Sài

Tại tỉnh Khánh Hòa, dự án được thực hiện với tổng mức đầu tư là 9,13 triệu USD. Trong đó vốn vay của ngân hàng Thế giới là 6,75 triệu USD, vốn đối ứng của tỉnh là 2,38 triệu USD

Dự án sẽ triển khai thực hiện trên 137 xã phường thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ huyện đảo Trường Sa), tổng thời gian thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa là 5 năm (2008 – 2013), thời gian thực hiện dự án tại mỗi huyện, thị xã, thành phố tối đa là 18 tháng

                                  Công tác tuyên truyền dự án Vlap tại các tổ dân phố

Được biết dự án Vlap sẽ không thực hiện tại các khu vực sau:

Khu vực thuần túy là đất lâm nghiệp

Các khu kinh tế tọng điểm đã và đang được triển khai các dự án của Chính phủ về đo đạc bản đồ địa chính hoặc đã được phê duyệt dự án đo đạc bản đồ địa chính từ một dự án khác

Dự án sẽ không xử lý đối với khu vực đất đai đang được phát triển, đất đai liên quan đến các dự án tái định cư

                                                                                                                        Công Danh


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 13 khách Trực tuyến